Etusivu

UskontoNet on vuonna 2007 perustettu sivusto, jonka tarkoituksena on tarjota mahdollisimman laaja ja helposti hyödynnettävä kokoelma linkkejä suomen- ja englanninkielisille uskontoja, uskonnollisia liikkeitä, uskontotiedettä, teologiaa ja uskonnonfilosofiaa käsitteleville sivustoille.

Luetteloiden laadinta ja reformaatio on sujunut hitaasti (ja katso: näin olisi myöhemminkin oleva). Ne pyritään kuitenkin lähiaikoina jonain aikakautena — mielellään ennen kuin Kali Yuga päättyy — saattamaan sellaiseen muotoon, että niistä helposti näkee eri uskontojen sukulaisilmiöt ja keskinäisyhteydet.

Tämä sivusto ei edusta mitään uskonnollista yhteisöä, teologista tai filosofista koulukuntaa tahi akateemista instituutiota. Sen ylläpito muodostuu yksityishenkilöistä, yhdestä tai useammasta. Ylläpitäjät eivät saa rahaa Suomen Akatemialta, Kirkon tutkimuskeskukselta, säätiöiltä, Illuminatilta, Kremliltä tai niihin rinnastettavilta tahoilta.

Uskonnollisten liikkeiden luetteloinnissa ja kategorisoinnissa pyritään noudattamaan mahdollisimman neutraaleja ja täyspäisiä periaatteita, mutta kuten obviöösiä on, saattaa joskus niiden luokittelu olla täysin toista kuin jonkun sivunkäyttäjän mieleen olisi. Tästä saa perustellen huomauttaa. Saatamme ottaa sen huomioon.

Ylläpito on tietoinen myös ”uskonnon” käsitteen määrittelyn hankaluudesta — samoin siitä, että jotkut edustavat mielestään ennemmin ”henkisyyttä”. Näitä asioita aina pohdimme tapauskohtaisesti, jos lainkaan pohdimme, ja päädymme lopulta epäselvään mutinaan, jonka seurauksena ehkä tapahtuu jotain.

Kaikesta tästä huolimatta toivomme sivustostamme olevan iloa ja hyötyä niin tavan kansalle, akatemiaan initioiduille kuin ylipappien eliitillekin.

~ ~ ~

Mainokset